Директор Връзки
с инвеститорите

Въпроси във връзка с публичното предлагане може да отправяте към Иван Даскалов на:

telelink
Бизнес център Ричхил, блок Б,
ул. Панорама София 6, Малинова долина,
1766 София, България