Корпоративни документи

.pdf
Политика за равнопоставеност
450.8 KB
Отвори
.pdf
Кодекс за Етично и Професионално Поведение
169.56 KB
Отвори
.pdf
Политика за подаване на сигнали за нарушения
494.48 KB
Отвори
.pdf
Антикорупционна политика - TBS Group
508.32 KB
Отвори
.pdf
ISO 20000-1-2018 2022
1.95 MB
Отвори
.pdf
ISO 27701-2019 2022
368.24 KB
Отвори
.pdf
ISO 27001-2013 2022
1.94 MB
Отвори
.pdf
ISO 9001-2015 2022
1.94 MB
Отвори
.pdf
ISO 45001-2018 2021
343.68 KB
Отвори
.pdf
ISO 14001-2015 2021
338.67 KB
Отвори
.pdf
ISO 45001-2018
214.03 KB
Отвори
.pdf
ISO 37001-2016 2021
1.82 MB
Отвори
.pdf
Актуализирана процедура за продажба на акции на ТБСГ от 02.06.2021
2.62 MB
Отвори
.pdf
ISO 27001-2013
247.02 KB
Отвори
.pdf
ISO 20000-1-2011
252.69 KB
Отвори
.pdf
ISO 14001-2015
228.65 KB
Отвори
.pdf
ISO 9001-2015
229.06 KB
Отвори
.pdf
Политика за възнаграждения на членовете на Надзорния и Управителен съвет на ТБСГ АД
552.93 KB
Отвори
.pdf
Updated Procedure for the Sale of Shares – June 2020 (translation)
176.9 KB
Отвори
.pdf
Финален допълнителен пакет акции от Транш 1 за поръчки „купува“
176.68 KB
Отвори
.pdf
Inside Information Rules - ENG
259.21 KB
Отвори
.pdf
Правила за разкриване на вътрешна информация
505.46 KB
Отвори
.pdf
Актуализирана процедура за продажба на акции – юни 2020
288.53 KB
Отвори
.pdf
Процедура за продажба на акции
851.33 KB
Отвори
.pdf
Решение на Телелинк Холдингс Б.В.
1.44 MB
Отвори
.pdf
Устав на "Телелинк Бизнес Сървисис Груп" АД
7.18 MB
Отвори