Корпоративни документи

.pdf
Политика за възнаграждения на членовете на Надзорния и Управителен съвет на ТБСГ АД
550.86 KB
Отвори
.pdf
Updated Procedure for the Sale of Shares – June 2020 (translation)
176.9 KB
Отвори
.pdf
Финален допълнителен пакет акции от Транш 1 за поръчки „купува“
176.68 KB
Отвори
.pdf
Inside Information Rules - ENG
259.21 KB
Отвори
.pdf
Правила за разкриване на вътрешна информация
505.46 KB
Отвори
.pdf
Актуализирана процедура за продажба на акции – юни 2020
288.53 KB
Отвори
.pdf
Процедура за продажба на акции
851.33 KB
Отвори
.pdf
Решение на Телелинк Холдингс Б.В.
1.44 MB
Отвори
.pdf
Устав на "Телелинк Бизнес Сървисис Груп" АД
7.18 MB
Отвори