Общи събрания на акционерите

Сортирай документите по година:

  • Редовно

  • Извънредно I

  • Извънредно II

.pdf
Протокол от Извънредно общо събрание на акционерите на ТБСГ - 10.12.2020
2.07 MB
Отвори
.pdf
Протокол на мандатната комисия
510.55 KB
Отвори
.pdf
1. Покана за ИОСА за 10.12.2020г.
1.88 MB
Отвори
.pdf
2. Протокол от заседание на УС на ТБСГ от 29.10.2020г.
3.33 MB
Отвори
.pdf
3. Писмени материали за ИОСА за 10.12.2020г
107.77 KB
Отвори
.pdf
4. Политика за възнагражденията – проект с промени
494.95 KB
Отвори
.pdf
5. Правила за гласуване чрез пълномощник – ИОСА 10.12.2020
161.07 KB
Отвори
.vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
6. Образец на пълномощно - ИОСА 10.12.2020
44.17 KB
Отвори
.pdf
7. Правила за гласуване чрез кореспонденция – ИОСА 10.12.2020
163.23 KB
Отвори
.vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
8. Декларация за гласуване чрез кореспонденция – ИОСА 10.12.2020
43.95 KB
Отвори
.pdf
Протокол от Общо събрание на акционерите_ТБСГ_10.09.2020
1.95 MB
Отвори
.pdf
Покана ОС ТБСГ 10092020 - EN
2.02 MB
Отвори
.pdf
Протокол НС ТБСГ за свикване на ОСА на 10092020
1.83 MB
Отвори
.pdf
Правила за гласуване чрез пълномощник
117.63 KB
Отвори
.pdf
Покана ОС ТБСГ 10092020
1.92 MB
Отвори
.pdf
Образец на пълномощно ОС ТБСГ 10092020
239.73 KB
Отвори
.pdf
Писмени материали ТБСГ ОСА 10092020
297.01 KB
Отвори
.pdf
Материали по т.20 - Проект на Политика за възнагражденията
475.66 KB
Отвори
.pdf
Материали по т.22 - Схема за предоставяне на възнаграждение под формата акции
222.57 KB
Отвори
.pdf
Материали по т.18 - Предложение на УС ТБСГ
109.13 KB
Отвори
.pdf
Материали по т.19 - Предложение на УС ТБСГ
155.85 KB
Отвори
.pdf
Материали по т.17 - Протокол УС ТБСГ
1.13 MB
Отвори
.pdf
Материали по т.17 - Доклад УС ТБСГ
.pdf
Материали по т.15 - Мотивиран доклад
.pdf
Материали по т.14 - Мотивиран доклад
2.38 MB
Отвори
.pdf
Материали по т.13 - Мотивиран доклад
1.72 MB
Отвори
.pdf
Материали по т.10 - Декларация Елвира Димитрова
350.76 KB
Отвори
.pdf
Материали по т.10 - Декларация Йорданка Кленовска
182.25 KB
Отвори
.pdf
Материали по т.10 - Декларация Анелия Тумбева
339.18 KB
Отвори
.pdf
Материали по т.10 - CV ЙОРДАНКА КЛЕНОВСКА
178.63 KB
Отвори
.pdf
Материали по т.10 - CV АНЕЛИЯ ТУМБЕВА
147.73 KB
Отвори
.pdf
Материали по т.10 - CV ЕЛВИРА ДИМИТРОВА
175.08 KB
Отвори
.pdf
Материали по т.9 - Проект на Статут на одитния комитет на ТБСГ
211.42 KB
Отвори
.pdf
Материали по т.8 - Доклад ДВИ
805.84 KB
Отвори
.pdf
Материали по т.6 - Протокол УС ТБСГ
2.03 MB
Отвори
.pdf
Протокол на мандатната комисия
289.19 KB
Отвори
.pdf
Списък на акционерите, присъствали или представлявани на ИОСА
793.71 KB
Отвори
.pdf
Протокол от проведено Извънредно общо събрание на акционерите – 30.6.2020
7.04 MB
Отвори
.pdf
1. Покана за ИОСА за 30.06.2020г.
2.32 MB
Отвори
.pdf
2. Протокол от заседание на УС на ТБСГ от 22.05.2020г.
556.13 KB
Отвори
.pdf
3. Писмени материали за ИОСА за 30.06.2020г.
283.42 KB
Отвори
.pdf
4. Мотивиран доклад от УС на ТБСГ
390.44 KB
Отвори
.pdf
5. Правила за гласуване чрез пълномощно
51.09 KB
Отвори
.pdf
6. Пълномощно – образец
128.65 KB
Отвори