Проспект за предлагане на акции

  • Българска версия

  • Английска версия

.pdf
TBSG_Summary_Consolidated_16032020_EN
324.28 KB
Отвори
.pdf
TBSG_Securities note_Consolidated_EN
647.61 KB
Отвори
.pdf
TBSG_Registration Document_11112019_Approved
2.64 MB
Отвори
.pdf
Решение на КФН за одобрение на допълнения към проспекта от 26.03.2020
741.97 KB
Отвори
.pdf
Документ за предлагане на ценни книжа /консолидирана версия/, одобрен от КФН с Решение от 26.03.2020
.pdf
Регистрационен документ/консолидирана версия/, одобрен от КФН с Решение от 26.03.2020
3.07 MB
Отвори
.pdf
Допълнение към Резюме 16.03.2020, одобрено от КФН с Решение от 26.03.2020
541.03 KB
Отвори
.pdf
Допълнение към Регистрационен документ от 16.03.2020, одобрено от КФН с Решение от 26.03.2020
1004.26 KB
Отвори
.pdf
Допълнение към Документ за предлагане на ценни книжа от 16.03.2020, одобрено от КФН с Решение от 26.03.2020
462.1 KB
Отвори
.pdf
Решение на КФН от 23.12.2019
608.89 KB
Отвори
.pdf
Решение на КФН от 28.11.2019
259.75 KB
Отвори
.pdf
Допълнение към документ за предлаганите ценни книжа
1.32 MB
Отвори
.pdf
Допълнение към резюме
.pdf
Резюме
496.02 KB
Отвори
.pdf
Документ за предлаганите ценни книжа
874.47 KB
Отвори
.pdf
Регистрационен документ
2.94 MB
Отвори