Редовно Общо събрание на акционерите на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп” АД, с онлайн излъчване – 29 юни 2022