„Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД – дъщерно дружество на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД,  като участник в консорциум „СИСТЕЛ“ ДЗЗД подписа договор за доставка на оборудване