„Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД е участник в „Консорциум СисТел“ ДЗЗД