Телелинк Бизнес Сървисис Груп подготвя допълнение към проспекта