Уведомление относно подписан на 19.02.2020 г. договор за изпълнение на обществена поръчка