Уведомление за обратно изкупени акции към 01.07.2022