Уведомление за обратно изкупени акции към 21.07.2022