Уведомление за дигитално събитие – Финансов преглед 2022
Уведомление за дигитално събитие: ТБС Груп – представяне на финансови резултати за 2022г.
Уведомление относно сключени на 21.12.2022 г. сделки
Уведомление относно определена начална дата за изплащане на дивидент
Уведомление за сключен анекс към договор за заем между „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД (България) и Телелинк Бизнес Сървисис“ ЛЛС ( САЩ )
Презентация : TBS Group  Financial Overview Q2 2022 & Outlook 2022-2026
Предстоящо събитие : ТБС Груп – Финансов преглед на H1/2022г.
„Уведомление за взето решение за разпределяне на дивидент, съгл. чл.115в, ал.4 от ЗППЦК “
Достъп до онлайн излъчване на Извънредно Общо събрание на акционерите на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“