Решение за учредяване на дружества на територията на САЩ и Германия
Уведомление във връзка с издаване на корпоративна гаранция
Oбратно изкупените акции към 18.12.2020
Уведомление за обратно изкупени акции към 11.12.2020
Уведомление във връзка проведено извънредно общо събрание на акционерите на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД на 10.12.2020
Проведено дигитално събитие на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД – преглед на финансови резултати към 30.09.2020
Дигитално събитие:  ТБС Груп – Финансов преглед към 30.09.2020г. Дискусия с инвеститори
Уведомление относно насрочено извънредно общо събрание  на акционерите на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД за 10.12.2020 г. и възможността за упражняване правото на глас чрез кореспонденция
Уведомление, съгл. Чл. 114а, ал. 9 от ЗППКЦ за вписано ново дъщерно дружество – Телелинк Бизнес Сървисис Д.О.О.  в Търговския регистър на Република Хърватия