„Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД е участник в „Консорциум СисТел“ ДЗЗД
Телелинк Бизнес Сървисис Груп подготвя допълнение към проспекта
TBS Group presented in front of investors the forthcoming offering of its shares on BSE
Telelink Business Services Group is shareholders approve a public offering procedure
Investors presentation of Telelink Business Services Group held on 16.01.2020
Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ очаква дата за старт на търговията с книжата
Buinsess Services Group offers 30% of its shares at a minimum price of BGN 7.60 from the end of January)
Business Services Group posts BGN 110 m. of revenues and BGN 8.2 m. of net profit for 2019)
Уведомление относно подписан на 19.02.2020 г. договор за изпълнение на обществена поръчка