Уведомление относно подготвяно допълнение към проспекта на дружеството съгласно постъпили указания от страна на Комисията за финансов надзор
Уведомление по чл. 17 от Регламент No 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година
Уведомление относно подписан Анекс за удължаване на Договор за кредитно улеснение, сключен между Комутел ДОО (Сърбия) – дъщерно дружество на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД и Raiffeisen Banka AD Beograd (Сърбия).
Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД очаква дата за старт на търговията с акции на дружеството на „БФБ“ АД.
Процедура относно предстоящо предлагане на акциите на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД на „БФБ“ АД и презентация пред инвеститори.
Уведомление от Дружеството относно реализирани приходи от дейността за 2019 г.
Уведомление за предстояща търговия с акции на дружеството