Нашият
Подход

Какво
представлява

Съвременният технологичен свят става все по-сложен. Бизнес проблемите изискват все по-интелигентни решения, които не са лесни за намиране. Ето защо в Телелинк бизнес сървисис (ТБС) имаме мисията да опростим тези продукти и услуги, и да добавим повече стойност за нашите клиенти с лесни за разбиране и използване решения.

Способни сме да постигнем това като предоставяме широко портфолио от услуги и адаптираме обхвата и дълбочината на различните услуги в жизнения цикъл на проекта въз основа на размера и нуждите на клиента. За нас проектите не са единичен акт, а по-скоро сложен процес, при който даваме всичко от себе си, за да гарантираме удовлетвореност на клиентите и услуга, която отговаря на всичките им очаквания.

Какво ни
отличава

Улесняване

icon

Ескалиране, комуникация, договаряне, предлагане... Целим да улесним клиентите си, независимо от сложността на задачата

Надминаваме очакванията

icon

Добре свършената работа е по-важна от всичко останало

Фокус върху детайла

icon

Казват, че дяволът в детайлите. В днешно време всеки бърза да свърши работата, но забравя за детайлите. Не и ние.

Широк поглед

icon

ИТ решенията са микс от системи, променливи и различни нужди. Винаги гледаме голямата картина като съвкупност от много различни елементи.

Гъвкавост

icon

Разбираме, че светът е динамичен и се променя постоянно, както нуждите на клиентите ни, така и ние. Ние приемаме промяната и се стремим да я направляваме, вместо да я избягваме

image

Първоначален
анализ

Целта на етапа на първоначалния анализ е да ни даде разбиране за проблемите на клиента. На този етап нашият екип обмисля варианти за решения на проблемите и търси по-ефективни начини за справяне с тях. Тук целим да разберем бизнес предизвикателството и как се предоставя услугата в момента. Разглеждаме задълбочено съществуващите бизнес процеси, технологията, която ги поддържа, и какъв е потока на данните. Това е и етапът, в който идентифицираме необходимостта от промяна и определяме какви иновации, технологии или набор от практики е вероятно да отговарят на тази нужда.

image

Как
Проектираме

Този етап обхваща дейностите, необходими за проектиране на целевия оперативен модел и за реализиране на предимствата, които трябва да бъдат осигурени от нашето решение. Тук се определят технологичните изисквания и допълнително се оценява организационния капацитет. След осигуряване на входящата информация, всяко технологично и бизнес изискване се проучва подробно и решението се доуточнява. Проектът на решение представлява детайлен дизайн, който отговаря на текущите бизнес и технически изисквания и включва спецификации за поддръжка на достъпност, надеждност, сигурност, мащабируемост и производителност. На този етап проектираме добре обмислено решение, което отговаря на нуждите на клиентите и решава поставения бизнес проблем.

image

Как
Имплементираме

По време на фазата на реализация се осъществява цялостното изпълнение на проектираното решение, придружено от първоначални дейности по управление на промените. Това включва създаване на нови работни процедури, тестване на технологии и обучения. Създават се и структури за поддържане на новия оперативен модел, съобразени с вътрешните и външни заинтересовани страни. В тази фаза документацията от всички предишни фази се финализира и компилира, за да се приведе в съответствие с доставеното решение. В края на фазата на изпълнение, резултатът се оценява в съответствие със списък с изисквания и дизайн, създаден в предишния етап.

image

Планиране за

Приемане

Постигането на успешна реализация изисква приемане и всеобщо разбиране на предимствата на работата с новото решение. Това е една от най-важните фази. Промяната е постепенен процес и нито хората, нито организациите приемат нов оперативен модел за един ден. Ние разработваме план за приемане, който се интегрира с вашата работна сила и бизнес процеси. Основната съставка на успешния план за приемане е определянето на агенти на промяната, които подпомагат организацията в приемането на решението. Планът за приемане обикновено съдържа комбинация от дейности, които обикновено включват организационни съобщения, събития и обучения. Успешното приемане е непрекъснат процес и не завършва с внедряването. Поради тази причина можем да предоставим и допълнителни обучения по най-добрите практики и да провеждаме семинари за различни бизнес сценарии, когато е необходимо.

image

Как
Поддръжаме

Поддръжката след имплементация е един от най-важните аспекти на всеки проект. Ние осигуряваме необходимите ресурси с подходящ набор от умения, за да гарантираме успешна производствена среда след влизането на системата в експлоатация. Целта тук е да се гарантира, че решението функционира правилно и се управлява с подходящо организирана поддръжка. Това предполага запазването на висока производителност и достъпност при строги SLAs и наблюдение на ежедневната работа на решението с цел оптимизиране и корекции. Нашата цел е да осигурим проактивно управление на услугите, което гарантира, че проблемите са идентифицирани и разрешени, преди да засегнат организацията. Това включва промени в пакета за поддръжка, подобрения в процеса, модификации, доработки и бъдещи надграждания на системата, когато това е приложимо. 

Свържете се с нашия екип

Свържете се с нас