Услуги и решения за образованието

Осигуряваме дигиталната трансформация в образованието 

Нашите ЦЕННОСТИ

Ние вярваме, че технологиите са мощен инструмент за учене и напредък. Внимателно подбраните и ефективно внедрени образователни технологии могат да намалят образователните неравенства и да подобрят резултатите на учащите. Технологиите имат качеството да поощряват кретивността на учениците и студентите, да култивират умения за екипна работа и в същото време да ни предоставят данни за успеваемостта на образователния процес в реално време. Нашата мисия е да подпомогнем администрацията и образователните институции в дигиталната трансформация, която да гарантира успеха на всички млади хора.

КАКВО Правим

icon

Дигитално висше образование

Научи повече
icon

Ефективни технологии в училищното образование

Научи повече
icon

Образователни иновации

Научи повече
icon

Дизайн, управление и оценка на образователни инвестиции

Научи повече
image

ДИГИТАЛНО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Използваме набор от инструменти за управление и администрация на университетските процеси и студентския живот, за преподаване, оценяване и акредитация. Инструменти, които подпомагат висшите учебни заведения в предоставянето на безопасна, ефективна и качествена образователна услуга на своите студенти.

Нашият модел за дигитализиране на университетите включва четири компонента:

 

  • Дигитален кампус
  • Научни постижения
  • Академични резултати и студентски живот
  • Акредитация и финансово управление

 

Услугите ни са ориентирани към успеха на крайния потребител – преподавателя, студента администрацията и академичното ръководство. Базираме решенията си на нуждите на конкретната институция, като работим заедно с клиентите си за постигане на високи резултати.

Нашите решения включват:

image

Осигуряване на ефективно обучение от разстояние в дистанционна среда

Сигурно провеждане на дистанционни изпити, оценяване и акредитиране

Успешно администриране и качествено финансово управление

Създаване, съхранение и управление на обучително съдържание

Единна индентичност на потребителя и интегриране на съществуващите платформи

Развиване на дигитални умения и професионална ориентация

image image

Осигуряване на ефективно обучение от разстояние в дистанционна среда

image image

Сигурно провеждане на дистанционни изпити, оценяване и акредитиране

image image

Успешно администриране и качествено финансово управление

image image

Създаване, съхранение и управление на обучително съдържание

image image

Единна индентичност на потребителя и интегриране на съществуващите платформи

image image

Развиване на дигитални умения и професионална ориентация

Case Study

Медицински Университет в Пловдив

Научи повече
image

ЕФЕКТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Осигуряваме дигиталната трансформация на предучилищното и училищно образование, като подкрепяме лидерите в системата, училищните директори и специалистите по образователни технологии да провеждат успешно образователния процес в дигиталната епоха.

 

Целта ни е да разработим и подкрепим модели за онлайн, дистанционно и хибридно обучение, които успешно помагат на учителите да постигнат резултатит със своите ученици. Решенията, които предлагаме, посрещат административните нужди на училищата; чувствителни са към нуждите на учителите; и подпомагат ефективната връзка с родителите.

Case Study

Платформа за единен достъп до образователно съдържание с единна идентичност за Министерството на Образованието

Научи повече
image

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНОВАЦИИ

Ние разработване, тестваме, документираме и разпространяваме технологични иновации в училищното образование, които имат висок потенциал да подобрят образователните резултати на учениците. За тази цел работим в синхрон с педагозите, за да подкрепим образователните иновации на ниво класна стая, училище или училищна общност.

 

Отворени сме да идентифицираме партньорски решения, свързани с качествени и резултатни иновации.

image

ДИЗАЙН, УПРАВЛЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНВЕСТИЦИИ

Нашият експертен екип специализира в дизайна, управлението и оценката на мащабни образователни проекти и програми, които предоставят решения на системно ниво.

 

Разполагаме с мотивирани експерти с опит в дигитализирането на учебния процес; добавена и виртуална реалност, професионално развитие и квалификация на учители; ефективно училищно лидерство и коучинг; дизайн и въвеждане на системи за мониторинг и оценка на инвестиции в образованието; STEM/STEAM преподаване; както и създаване на съвременна интерактивна учебна среда.

 

Ние подкрепаме провеждането на образователни политики, базирани на данни, чрез:

 

  • Разработването, тестването и разпространението на нови модели ли решения;
  • Създаването на програмна архитектура;
  • Предоставяне на управленческа експертиза за мащабни образователни инвестиции;
  • Оценяването на ефективността и резултатите програми за въвеждането на технологии в образованието.

Свържете се с нашия екип.

Contact Us