Структура
на компанията

Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД   

100%

Телелинк Бизнес Сървисис ЕАД 

100%

Комутел ДОО (Сърбия)

100%

Телелинк ДОО (Черна Гора)

100%

Телелинк ДОО (Босна и Херцеговина)

100%

Телелинк ДОО (Словения)

100%

Телелинк Албания ШПК (Албания)

100%

Телелинк Бизнес Сървисис ДООЕЛ (Северна Македония)

100%

Телелинк Бизнес Сървисис ГмбХ (Германия)

100%

Телелинк Бизнес Сървисис, ЛЛС (САЩ)

100%

Телелинк Бизнес Сървисис ДОО (Хърватска)

100%

Телелинк Бизнес Сървисис СРЛ (Румъния)