Stay on track with the latest developments, tech trends and solutions in the world around us.

Telelink Business Services to be listed in SOFIX
Manager Magazine: “The Art of Managing Change in the Future”
ICT Media: ТБС Груп: “Успехът е резултат от богата история и ясна визия за бъдещето”
Econimic.bg: “За нас кризата е по-скоро възможност” – Иван Житиянов, изпълнителен директор на ТБС Груп
Вестник Марица: ТБС Груп с летящ старт на Българската фондова борса
TV Evropa: Нова компания на Българската фондова борса
Investor.bg: “Иван Житиянов: COVID-19 ще е катализатор за внедряване на много IT решения”
Bloomberg TV: Телелинк Бизнес Сървисис Груп: БФБ ще ни донесе позитиви
Капитал: Собствениците на “Телелинк бизнес сървисис” продадоха акции за над 5.5 млн. лв.

Contact the Marketing and Communications team

Contact us