Корпоративни документи

.pdf
Финален допълнителен пакет акции от Транш 1 за поръчки „купува“
176.68 KB
Изтегли
.pdf
Inside Information Rules - ENG
259.21 KB
Изтегли
.pdf
Правила за разкриване на вътрешна информация
505.46 KB
Изтегли
.pdf
Актуализирана процедура за продажба на акции – юни 2020
288.53 KB
Изтегли
.pdf
Процедура за продажба на акции
851.33 KB
Изтегли
.pdf
Решение на Телелинк Холдингс Б.В.
.pdf
Устав на "Телелинк Бизнес Сървисис Груп" АД