Corporate documents

.pdf
Anti-corruption policy - TBS Group
548.56 KB
Open
.pdf
Updated procedure for the sale of shares of Telelink Business Services Group AD
2.62 MB
Open
.pdf
Политика за възнаграждения на членовете на Надзорния и Управителен съвет на ТБСГ АД
550.86 KB
Open
.pdf
Updated Procedure for the Sale of Shares – June 2020 (translation)
176.9 KB
Open
.pdf
Финален допълнителен пакет акции от Транш 1 за поръчки „купува“
176.68 KB
Open
.pdf
Inside Information Rules - ENG
259.21 KB
Open
.pdf
Правила за разкриване на вътрешна информация
505.46 KB
Open
.pdf
Актуализирана процедура за продажба на акции – юни 2020
288.53 KB
Open
.pdf
Процедура за продажба на акции
851.33 KB
Open
.pdf
Решение на Телелинк Холдингс Б.В.
1.44 MB
Open
.pdf
Articles of Association of "Telelink Business Services Group" AD
7.18 MB
Open