Corporate documents

.pdf
Equality, Diversity and Inclusion Policy
499.18 KB
Open
.pdf
Code of Ethics and Professional Conduct
181.42 KB
Open
.pdf
Speak Up Policy
499.73 KB
Open
.pdf
ISO 9001:2015
1.93 MB
Open
.pdf
ISO 14001:2015
341.02 KB
Open
.pdf
ISO 20000-1:2018
1.94 MB
Open
.pdf
ISO 27001:2013
1.92 MB
Open
.pdf
ISO 27701:2019
353.52 KB
Open
.pdf
ISO 37001:2016
1.81 MB
Open
.pdf
ISO 45001:2018
345.28 KB
Open
.pdf
Anti-corruption policy - TBS Group
548.56 KB
Open
.pdf
Updated procedure for the sale of shares of Telelink Business Services Group AD
2.62 MB
Open
.pdf
Политика за възнаграждения на членовете на Надзорния и Управителен съвет на ТБСГ АД
550.86 KB
Open
.pdf
Updated Procedure for the Sale of Shares – June 2020 (translation)
176.9 KB
Open
.pdf
Финален допълнителен пакет акции от Транш 1 за поръчки „купува“
176.68 KB
Open
.pdf
Inside Information Rules - ENG
259.21 KB
Open
.pdf
Правила за разкриване на вътрешна информация
505.46 KB
Open
.pdf
Актуализирана процедура за продажба на акции – юни 2020
288.53 KB
Open
.pdf
Процедура за продажба на акции
851.33 KB
Open
.pdf
Решение на Телелинк Холдингс Б.В.
1.44 MB
Open
.pdf
Articles of Association of "Telelink Business Services Group" AD
7.18 MB
Open