General meetings of shareholders

Sort documets by year:

  • Regular

  • Extraordinary I

  • Extraordinary II

.pdf
Digital Stream in real time of Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Telelink Business Services Group AD
109.26 KB
Open
.pdf
I.1.Written materials under art. 224 of the Commerce Act (Bulgarian only)
334.54 KB
Open
.pdf
I.2.Report for payment of a 6-month dividend under art. 115
252.74 KB
Open
.pdf
I.3.Motivated report Loan agreement under art. 114
235.9 KB
Open
.pdf
I.4.Policy for remuneration of the members of the Supervisory and Management Board (Bulgarian only)
568.27 KB
Open
.pdf
I.5.Schedule for the provision of remuneration in the form of Company shares to the members of the Managing Board for 2021
305.04 KB
Open
.pdf
II.1.Invitation EGMS
1.89 MB
Open
.pdf
II.2.Minutes of meeting of the Supervisory Board
541.27 KB
Open
.pdf
II.3.Minutes of meeting of the Managing Board
282.12 KB
Open
.pdf
III.1.Rules for voting by proxy
199.5 KB
Open
.pdf
III.2.Rules for voting by correspondence
235.19 KB
Open
.vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
III.3.Power of attorney (template)
176.17 KB
Open
.vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
III.4.Declaration of voting by correspondence
190.29 KB
Open
.pdf
ИНСТРУКЦИИ ЗА ДОСТЪП ДО ОНЛАЙН СЕСИЯТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС АД
1.51 MB
Open
.vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
ЗАЯВЛЕНИЕ за онлайн достъп до излъчването на Общо събрание на акционерите
42.37 KB
Open
.pdf
1. Annual Report on the activity of the Company in 2020 (Bulgarian only)
749.82 KB
Open
.pdf
2. Auditor's Report on the performed audit of the Annual Financial Statements of the Company for 2020 (Bulgarian only)
2.17 MB
Open
.pdf
3. Audited Annual Financial Statements of the Company for 2020 (Bulgarian only)
3.79 MB
Open
.pdf
4. Report on implementation of the Policy for remuneration of the members of the Supervisory and Management Board of the Company for 2020
799.23 KB
Open
.pdf
5. Consolidated Annual Report on the activity of the Company in 2020
1.42 MB
Open
.pdf
6. Auditor's Report on the performed audit of the consolidated Annual Financial Statements of the Company for 2020
3.1 MB
Open
.pdf
7. Audited Consolidated Annual Financial Statements of the Company for 2020
3.77 MB
Open
.pdf
8-9. Proposal of The Management Board for distribution of the profit of the Company gained in 2020 and supplementing the Reserve Fund
295.94 KB
Open
.pdf
11. Annual Report on the activities of the Investor Relations Director in 2020
9.69 MB
Open
.pdf
12. Report of the Audit Committee on its activity in 2020
3.08 MB
Open
.pdf
Rules for voting by proxy
199.5 KB
Open
.pdf
Rules for voting by correspondence
235.19 KB
Open
.pdf
II.1. Minutes of a meeting of the Supervisory Board for convening a Regular General Meeting of Shareholders of Telelink Business Services Group AD;
424.78 KB
Open
.pdf
II.2. Invitation to convene a Regular General Meeting of Shareholders of Telelink Business Services Group AD
1.81 MB
Open
.vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
II.3. Power of attorney (template) for representation of a shareholder at the Regular General Meeting of Shareholders
49.91 KB
Open
.vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
II.4. Declaration for voting by correspondence (template) at the Regular General Meeting of Shareholders.
52.33 KB
Open
.pdf
1. Invitation EGMS TBSG 10.12.2020
1.82 MB
Open
.pdf
2. Minutes of meeting MB TBSG 29.10.2020
3.33 MB
Open
.pdf
3. Written materials EGMS TBSG 10122020
186.57 KB
Open
.pdf
4. Remuneration Policy - amendment draft (only in Bulgarian)
494.95 KB
Open
.pdf
5. Rules for voting by proxy EGMS TBSG 10.12.2020
99.56 KB
Open
.vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
6. Proxy template EGMS TBSG 10.12.2020 (only in Bulgarian)
44.17 KB
Open
.pdf
7. Rules for voting via correspondence EGMS 10.12.2020
105.79 KB
Open
.vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
8. Declaration of intent for voting via correspondence EGMS TBSG 10.12.2020 (only in Bulgarian)
43.95 KB
Open
.pdf
Покана ОС ТБСГ 10092020 - EN
2.02 MB
Open
.pdf
Протокол НС ТБСГ за свикване на ОСА на 10092020
1.83 MB
Open
.pdf
Правила за гласуване чрез пълномощник
117.63 KB
Open
.pdf
Покана ОС ТБСГ 10092020
1.92 MB
Open
.pdf
Образец на пълномощно ОС ТБСГ 10092020
239.73 KB
Open
.pdf
Писмени материали ТБСГ ОСА 10092020
297.01 KB
Open
.pdf
Материали по т.20 - Проект на Политика за възнагражденията
475.66 KB
Open
.pdf
Материали по т.22 - Схема за предоставяне на възнаграждение под формата акции
222.57 KB
Open
.pdf
Материали по т.18 - Предложение на УС ТБСГ
109.13 KB
Open
.pdf
Материали по т.19 - Предложение на УС ТБСГ
155.85 KB
Open
.pdf
Материали по т.17 - Протокол УС ТБСГ
1.13 MB
Open
.pdf
Материали по т.17 - Доклад УС ТБСГ
1.7 MB
Open
.pdf
Материали по т.15 - Мотивиран доклад
1.3 MB
Open
.pdf
Материали по т.14 - Мотивиран доклад
2.38 MB
Open
.pdf
Материали по т.13 - Мотивиран доклад
1.72 MB
Open
.pdf
Материали по т.10 - Декларация Елвира Димитрова
350.76 KB
Open
.pdf
Материали по т.10 - Декларация Йорданка Кленовска
182.25 KB
Open
.pdf
Материали по т.10 - Декларация Анелия Тумбева
339.18 KB
Open
.pdf
Материали по т.10 - CV ЙОРДАНКА КЛЕНОВСКА
178.63 KB
Open
.pdf
Материали по т.10 - CV АНЕЛИЯ ТУМБЕВА
147.73 KB
Open
.pdf
Материали по т.10 - CV ЕЛВИРА ДИМИТРОВА
175.08 KB
Open
.pdf
Материали по т.9 - Проект на Статут на одитния комитет на ТБСГ
211.42 KB
Open
.pdf
Материали по т.8 - Доклад ДВИ
805.84 KB
Open
.pdf
Материали по т.6 - Протокол УС ТБСГ
2.03 MB
Open
.pdf
Протокол на мандатната комисия
289.19 KB
Open
.pdf
Списък на акционерите, присъствали или представлявани на ИОСА
793.71 KB
Open
.pdf
Протокол от проведено Извънредно общо събрание на акционерите – 30.6.2020
7.04 MB
Open
.pdf
1. Покана за ИОСА за 30.06.2020г.
2.32 MB
Open
.pdf
2. Протокол от заседание на УС на ТБСГ от 22.05.2020г.
556.13 KB
Open
.pdf
3. Писмени материали за ИОСА за 30.06.2020г.
283.42 KB
Open
.pdf
4. Мотивиран доклад от УС на ТБСГ
390.44 KB
Open
.pdf
5. Правила за гласуване чрез пълномощно
51.09 KB
Open
.pdf
6. Пълномощно – образец
128.65 KB
Open