Общи събрания на акционерите

Сортирай документите по година:

  • Редовно

  • Извънредно

.pdf
Протокол на мандатната комисия
289.19 KB
Изтегли
.pdf
Списък на акционерите, присъствали или представлявани на ИОСА
793.71 KB
Изтегли
.pdf
Протокол от проведено Извънредно общо събрание на акционерите – 30.6.2020
.pdf
1. Покана за ИОСА за 30.06.2020г.
.pdf
2. Протокол от заседание на УС на ТБСГ от 22.05.2020г.
556.13 KB
Изтегли
.pdf
3. Писмени материали за ИОСА за 30.06.2020г.
283.42 KB
Изтегли
.pdf
4. Мотивиран доклад от УС на ТБСГ
390.44 KB
Изтегли
.pdf
5. Правила за гласуване чрез пълномощно
.pdf
6. Пълномощно – образец
128.65 KB
Изтегли