General meetings of shareholders

Sort documets by year:

  • Ordinary

  • Extraordinary

.pdf
Покана ОС ТБСГ 10092020 - EN
2.02 MB
Open
.pdf
Протокол НС ТБСГ за свикване на ОСА на 10092020
1.83 MB
Open
.pdf
Правила за гласуване чрез пълномощник
117.63 KB
Open
.pdf
Покана ОС ТБСГ 10092020
1.92 MB
Open
.pdf
Образец на пълномощно ОС ТБСГ 10092020
239.73 KB
Open
.pdf
Писмени материали ТБСГ ОСА 10092020
297.01 KB
Open
.pdf
Материали по т.20 - Проект на Политика за възнагражденията
475.66 KB
Open
.pdf
Материали по т.22 - Схема за предоставяне на възнаграждение под формата акции
222.57 KB
Open
.pdf
Материали по т.18 - Предложение на УС ТБСГ
109.13 KB
Open
.pdf
Материали по т.19 - Предложение на УС ТБСГ
155.85 KB
Open
.pdf
Материали по т.17 - Протокол УС ТБСГ
1.13 MB
Open
.pdf
Материали по т.17 - Доклад УС ТБСГ
1.7 MB
Open
.pdf
Материали по т.15 - Мотивиран доклад
1.3 MB
Open
.pdf
Материали по т.14 - Мотивиран доклад
2.38 MB
Open
.pdf
Материали по т.13 - Мотивиран доклад
1.72 MB
Open
.pdf
Материали по т.10 - Декларация Елвира Димитрова
350.76 KB
Open
.pdf
Материали по т.10 - Декларация Йорданка Кленовска
182.25 KB
Open
.pdf
Материали по т.10 - Декларация Анелия Тумбева
339.18 KB
Open
.pdf
Материали по т.10 - CV ЙОРДАНКА КЛЕНОВСКА
178.63 KB
Open
.pdf
Материали по т.10 - CV АНЕЛИЯ ТУМБЕВА
147.73 KB
Open
.pdf
Материали по т.10 - CV ЕЛВИРА ДИМИТРОВА
175.08 KB
Open
.pdf
Материали по т.9 - Проект на Статут на одитния комитет на ТБСГ
211.42 KB
Open
.pdf
Материали по т.8 - Доклад ДВИ
805.84 KB
Open
.pdf
Материали по т.6 - Протокол УС ТБСГ
2.03 MB
Open
.pdf
Протокол на мандатната комисия
289.19 KB
Open
.pdf
Списък на акционерите, присъствали или представлявани на ИОСА
793.71 KB
Open
.pdf
Протокол от проведено Извънредно общо събрание на акционерите – 30.6.2020
7.04 MB
Open
.pdf
1. Покана за ИОСА за 30.06.2020г.
2.32 MB
Open
.pdf
2. Протокол от заседание на УС на ТБСГ от 22.05.2020г.
556.13 KB
Open
.pdf
3. Писмени материали за ИОСА за 30.06.2020г.
283.42 KB
Open
.pdf
4. Мотивиран доклад от УС на ТБСГ
390.44 KB
Open
.pdf
5. Правила за гласуване чрез пълномощно
51.09 KB
Open
.pdf
6. Пълномощно – образец
128.65 KB
Open