Stay on track with the latest developments, tech trends and solutions in the world around us

Telelink Business Services Recognized as Winner of Bulgaria 2020 Microsoft Partner of The Year
Основни киберпредизвикателства пред дистанционната работа
Monthly Security Bulletin – July
Econimic.bg: “За нас кризата е по-скоро възможност” – Иван Житиянов, изпълнителен директор на ТБС Груп
Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Telelink Business Services Group AD
Вестник Марица: ТБС Груп с летящ старт на Българската фондова борса
TV Evropa: Нова компания на Българската фондова борса
Telelink Business Services Group Successfully Completes Share Offering
Investor.bg: “Иван Житиянов: COVID-19 ще е катализатор за внедряване на много IT решения”

Contact the Marketing and Communications team

Contact us