ТБС Груп с разрешение да стартира търговия на акции на БФБ