Телелинк Бизнес Сървисис ЕАД подписа Анекс към Договор за краткосрочно финансиране с Уникредит Булбанк АД