Уведомление по чл. 148Б от ЗППЦК
Финален допълнителен пакет акции от Транш 1 за поръчки „купува“, подадени в системата на БФБ  до 16:00 часа на 11.06.2020 г.
Уведомление по чл.17, параграф 1 от Регламент ЕС 596/2014 от 09.06.2020
ТБС Груп – преглед на I тримесечие. Дискусия с настоящи и бъдещи инвеститори
БФБ приветства Телелинк Бизнес Сървисис Груп като публична компания
Уведомление по чл.17, параграф 1 от Регламент ЕС 596/2014
Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД дебютира на Българска фондова борса на 8 юни – Прессъобщение 2.6.20.
Презентация на консолидираните резултати на ТБСГ  към 31.03.2020г
Актуализирана процедура за продажба на акции – ТБСГ