TBS Group Launches Second Tranche of its Share Offering on September 21
Updated Procedure for the Sale of Shares – 16.09.2020
Digital Event | TBS Group: H1 FY2020 Financials Overview and Investor Q&A
ТБС Груп разпределя дивидент от 6.2 млн. лв. и стартира програми за стимулиране на служителите
Решения на Редовно общо събрание на акционерите за разпределяне на дивиденти – 10.09.2020 г.
Решения на Редовно общо събрание на акционерите на “ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП” АД – 10.09.2020 г.
Уведомление относно обратно изкупени акции
ТБС Груп с продължаващ ръст през първата половина на 2020 г.
Дигитално събитие:  ТБС Груп – преглед на първо шестмесечие. Дискусия с инвеститори