Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД очаква дата за старт на търговията с акции на дружеството на “БФБ” АД.
Процедура относно предстоящо предлагане на акциите на “Телелинк Бизнес Сървисис Груп” АД на “БФБ” АД и презентация пред инвеститори.
Уведомление от Дружеството относно реализирани приходи от дейността за 2019 г.
Уведомление за предстояща търговия с акции на дружеството