Уведомление относно подписан на 19.02.2020 г. договор за изпълнение на обществена поръчка
Уведомление относно подготвяно допълнение към проспекта на дружеството съгласно постъпили указания от страна на Комисията за финансов надзор
Уведомление по чл. 17 от Регламент No 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година
Уведомление относно подписан Анекс за удължаване на Договор за кредитно улеснение, сключен между Комутел ДОО (Сърбия) – дъщерно дружество на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД и Raiffeisen Banka AD Beograd (Сърбия).
Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД очаква дата за старт на търговията с акции на дружеството на “БФБ” АД.
Процедура относно предстоящо предлагане на акциите на “Телелинк Бизнес Сървисис Груп” АД на “БФБ” АД и презентация пред инвеститори.
Уведомление от Дружеството относно реализирани приходи от дейността за 2019 г.
Уведомление за предстояща търговия с акции на дружеството