Warehouse Specialist

Телелинк Бизнес Сървисис дава възможност на хората и организациите да се свързват с новите технологии и да реализират пълния си потенциал в дигиталния свят. Ние отговаряме за бизнес процесите и предизвикателствата на клиентите си в областта на ИТ инфраструктурата, информационната сигурност, големи данни и управление на услуги. Трансформираме най-сложните технологии в иновативни и функционални решения. Вярваме, че чрез усъвършенстването на нашия екип като един от най-ценните ни активи, гарантираме стабилното развитие на компанията.

На този етап търсим отговорен и надежден кандидат за позицията

Отговорник Склад

Описание на позицията

Служителят отговаря за обслужването и контрола на входящи, настоящи и изходящи количества от склада на Телелинк Бизнес Сървисис, носейки материална отговорност за оборудването и съхранението му. 

Отговорности

 • Приема и разпределя приетото в склад оборудване
 • Поддържа складови наличности и запаси, подрежда и етикетира оборудването
 • Извършва необходимите операции по товарене и разтоварване
 • Подготвя справки и отчети
 • Поддържа контакт с доставчици и подизпълнители на компанията
 • Отразява във вътрешна ERP система движенията на стоки и материали
 • Извършва доставки по предварителни заявки
 • Обслужва служебния автопарк
 • Носи материална отговорност за предоставеното оборудване
 • Спазва стриктно изискванията за здравословни и безопасни условия на труд  в склада. 

Изисквания:

 •  Шофьорска книжка
 • Добри комуникативни умения и готовност за екипна работа
 • Организираност и внимание към детайлите
 • Отговорност към поставените задачи 
 • Предишен опит в складовата дейност и експедиране ще се счита за предимство
 • Компютърна грамотност – MS Officе пакет; Предишен опит с ERP- система/складова документация ще се счита за предимство.

Компанията предлага:

 • Възможност за професионално и личностно развитие,  обучения и обогатяване на познанията в стабилна и иновативна технологична компания
 • Динамична работна среда и развиваща култура на уважение, приобщаване и открита комуникация
 • Работа сред висококвалифициран и мотивиран екип от професионалисти
 • Коректност в трудовите отношения и атрактивна социална политика
 • Дългосрочна заетост, постоянен трудов договор и стандартно работно време

Ако искате да приемете предизвикателството да работите в добра компания, която с дейността, проектите и експертизата си в технологичната сфера оставя позитивен отпечатък за клиентите и обществото на местен и световен мащаб, станете част от нашия екип, и изпратете вашата автобиография!

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат повикани на интервю. Всички документи ще бъдат разгледани при спазване на пълна конфиденциалност и защита на личните данни.

ТБС е администратор на лични данни по отношения на информацията, която предоставяте в кандидатурата Ви. Имайте предвид, че с подаването й, Вие изразявате изричното си съгласие за обработване на личните Ви данни за целите на оценка и подбор и получаване на оферти от ТБС. Повече информация за начините, по които обработваме лични данни, както и за правата Ви като субект на лични данни съгласно приложимото законодателство, можете да откриете на нашия уебсайт.

Можете да оттеглите съгласието си във всеки един момент, но имайте предвид, че в този случай ТБС няма да може да продължи с разглеждането на кандидатурата Ви за работа.

Role
Warehouse Specialist
Department
Internal Services
Location
Bulgaria
Job type
Full-time