Corporate documents

Select year
Language
Годишен одитиран индивидуален отчет за 2023
29.4 MB Download
TBS Group- Quarterly Financial Overview – 09.2023
609.6 КB Download
Social_Responsibility_Policy_rev01
1.0 MB Download
Human Rights Policy
1.2 MB Download
TBS Sustainability Report July 2023
3.6 MB Download
ISO 37001_2016
1.0 MB Download
Environmental Policy
2.3 MB Download
Occupational Health and Safety Policy
206.8 КB Download
ESG Charter 2022
629.5 КB Download
ISO 22301:2019
1.7 MB Download
ESG Strategy 2030
667.7 КB Download
Social Responsibility
218.4 КB Download
Data Subjects Rights Policy
648.6 КB Download
ISO 9001:2015 Quality Management
1.3 MB Download
ISO 45001:2018 Occupational Health & Safety Management
389.3 КB Download
ISO 14001:2015 Environmental Management
393.1 КB Download
ISO/IEC 27701:2019 extension to ISO/IEC 27001 for Privacy Information Management
969.1 КB Download
ISO/IEC 27001:2013 Information Security Management
1.3 MB Download
ISO/IEC 20000-1:2018 IT Service Management
1.3 MB Download
Risk Management Policy
480.4 КB Download
GDPR Policy
558.0 КB Download
General Policy
82.4 КB Download
Equality, Diversity and Inclusion Policy
975.2 КB Download
Code of Ethics and Professional Conduct
154.7 КB Download
Speak Up Policy
1.3 MB Download
Anti-corruption Policy
1.8 MB Download
Updated procedure for the sale of shares of Telelink Business Services Group AD
2.6 MB Download
Актуализирана процедура за продажба на акции на ТБСГ от 02.06.2021
2.6 MB Download
Политика за възнаграждения на членовете на Надзорния и Управителен съвет на ТБСГ АД
550.9 КB Download
Политика за възнаграждения на членовете на Надзорния и Управителен съвет на ТБСГ АД
552.9 КB Download
Updated Procedure for the Sale of Shares – June 2020 (translation)
176.9 КB Download
Updated Procedure for the Sale of Shares – June 2020 (translation)
176.9 КB Download
Финален допълнителен пакет акции от Транш 1 за поръчки „купува“
176.7 КB Download
Финален допълнителен пакет акции от Транш 1 за поръчки „купува“
176.7 КB Download
Inside Information Rules – ENG
259.2 КB Download
Inside Information Rules – ENG
259.2 КB Download
Правила за разкриване на вътрешна информация
505.5 КB Download
Правила за разкриване на вътрешна информация
505.5 КB Download
Актуализирана процедура за продажба на акции – юни 2020
288.5 КB Download
Актуализирана процедура за продажба на акции – юни 2020
288.5 КB Download
TBSG_Summary_Consolidated_16032020_EN
324.3 КB Download
TBSG_Summary_Consolidated_16032020_EN
324.3 КB Download
TBSG_Securities note_Consolidated_EN
647.6 КB Download
TBSG_Securities note_Consolidated_EN
647.6 КB Download
TBSG_Registration Document_11112019_Approved
2.6 MB Download
TBSG_Registration Document_11112019_Approved
2.6 MB Download
Решение на КФН за одобрение на допълнения към проспекта от 26.03.2020
742.0 КB Download
Решение на КФН за одобрение на допълнения към проспекта от 26.03.2020
742.0 КB Download
Резюме /консолидирана версия/, одобрено от КФН с Решение от 26.03.2020
508.7 КB Download
Резюме /консолидирана версия/, одобрено от КФН с Решение от 26.03.2020
508.7 КB Download