1 min read

ЗАЯВЛЕНИЕ за онлайн достъп до излъчването на Общо събрание на акционерите