1 min read

Политика за възнаграждения на членовете на Надзорния и Управителен съвет на ТБСГ АД