1 min read

Пояснителни бележки към Уведомленение за финансово състояние към 30.9.2020