1 min read

ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ към уведомление на консолидирана база за четвърто тримесечие на 2021г