1 min read

ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ към уведомление на консолидирана база за третото тримесечие на 2022г