1 min read

Протокол на мандатната комисия – РОСА на ТБСГ – 21.6.2021