1 min read

ПРОТОКОЛ от Извънредно заседание на Общото събрание на акционерите – 28.08.2023