1 min read

Протокол от Извънредно Общо събрание на акционерите от 14.09.2021