1 min read

Протокол от Редовното общо събрание на акционерите на ТБСГ АД, проведено на 21.06.2021г