1 min read

Списък на акционерите, присъствали или представлявани на ИОСА