1 min read

Счетоводна политика и пояснителни бележки към консолидиран финансов отчет на ТБСГ към 30.06.2020г.