1 min read

3. Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет