1 min read

5. Правила за гласуване чрез пълномощно