1 min read

8-9. Предложение на УС за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2020 г. и допълване на Фонд „Резервен“