1 min read

I.1. Мотивиран доклад по чл.114А от ЗППЦК относно сключване на договори със свързани лица