1 min read

I. 1-4. Индивидуален годишен доклад за дейността, годишен финансов отчет, доклад да изпълнение на политиката за възнаграждения на членове на НС