1 min read

I.3.Мотивиран доклад по чл. 114 от ЗППЦК и чл. 46 от Наредба в на КФН, относно сключване на договор за паричен заем