1 min read

II.1. Покана за свикване на извънредно ОСА