1 min read

II.4. Декларация за гласуване чрез кореспонденция – образец за РОСА;