1 min read

III.1. Правила за гласуване чрез пълномощник