1 min read

III.1.Правила за гласуване чрез пълномощник