1 min read

III.3. Пълномощно за гласуване (образец)