1 min read

III.4. Декларация за гласуване чрез кореспонденция